วิธีการใช้ยาสูดพ่น “Evohaler” สำหรับผู้ป่วยโรคหอบ หืด

วิธีการใช้ยาสูดพ่น “Evohaler” สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยเภสัชกรหญิงเบญจพร เต่ารั้ง เภสัชกรโรงพยาบาลศิครินทร์ ที่จะมาแนะนำวิธีการพ่นยาตัวนี้ โดยเริ่มให้เปิดฝาตัวยาออกแล้วทำการเขย่า หลังจากนั้นคว่ำขวดพ่นยาลง ให้ก้นของขวดยาชี้ฟ้า ตั้งขวดยาให้ตรง หายใจออกทางปากให้สุด ห้ามหายใจไปที่ปากฝาขวด หลังจากนั้นให้อมรอบปากขวดยาให้สนิท เอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย กดที่พ่นยา 1 ครั้งครั้งและหายใจเข้าลึกๆช้าๆ นำขวดยาพ่นออกจากปาก ปิดปากให้สนิท กลั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือ 10 วินาที หลังจากใช้งานให้ทำความสะอาดฝาพ่นโดยการเช็ดน้ำอุ่นและปิดปากฝาพ่นให้สนิท ในกรณีที่ต้องพ่นยามากกว่า 1 ครั้ง ให้เว้นอย่างน้อย 1 นาทีแล้วทำการพ่นใหม่ หากยาพ่นที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ให้บ้วนปากหลังใช้งาน ไม่ควรหยุดยาเองแม้จะไม่มีอาการ กรณียาพ่นที่ใช้ในกรณีที่มีอาการ ให้ใช้ตามอาการเท่านั้น หากใช้ยาร่วมกันสองชนิด ให้ใช้ยาพ่นขยายหลอดลมก่อนจากนั้นค่อยตามด้วยยาสเตียรอยด์ หากผู้ป่วยมีเสมหะ ให้ทำการขจัดเสมหะออกก่อน เมื่อใช้ยาหมดแล้วไม่ควรทุบขวดหรือเผาไฟ เพราะอาจทำให้ขวดยาระเบิดได้

วิธีการใช้ยาพ่นจมูก

สำหรับใครที่มีอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก หรือเป็นภูมิแพ้ วิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ยาพ่นจมูกแต่ละประเภทให้ถูกวิธี โดยยาพ่นจมูกจะมีด้วยกัน 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1.น้ำเกลือพ่นจมูก สำหรับเพิ่มความชุ่มชื้นภายในโพรงจมูก 2.ยาพ่นจมูกกลุ่มสเตียรอยด์สำหรับการลดการอักเสบภายในโพรงจมูก 3. ยาพ่นจมูกสำหรับบรรเทาอาการคัดจมูก เริ่มที่จับขวดยาในลักษณะตั้งตรง โดยยาแต่ละตัวจะกดยาต่างกันตามแต่ละชนิด เปิดฝาแล้วเขย่า ในกรณีที่ใช้ยาครั้งแรกให้กดประมาณ 3-5 ครั้งเพื่อไล่อากาศออกจนกระทั่งยาถูกพ่นออกมาในลักษณะที่เป็นละออง กดพ่นยาโดยกดนิ้วชี้และนิ้วกลางลงบนแป้นกดอย่างเต็มที่ เพื่อให้ยาถูกพ่นเข้าสู่โพรงจมูก หลังพ่นยาไม่ควรสั่งน้ำมูกทันที ในกรณีที่เป็นยากลุ่มสเตียรอยด์ ควรบ้วนปากหรือแปรงฟันเพื่อลดการเกิดเชื้อราในช่องปาก เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดปลายหลอดโดยใช้ผ้าแห้ง ห้ามล้างน้ำ